At Vælge Det Rigtige Radiale Varmefordelingssystem I Lejligheden På Gulvet

Indholdsfortegnelse:

Video: At Vælge Det Rigtige Radiale Varmefordelingssystem I Lejligheden På Gulvet

Video: At Vælge Det Rigtige Radiale Varmefordelingssystem I Lejligheden På Gulvet
Video: Slip af med lyden fra knirkende trægulv 2023, December
At Vælge Det Rigtige Radiale Varmefordelingssystem I Lejligheden På Gulvet
At Vælge Det Rigtige Radiale Varmefordelingssystem I Lejligheden På Gulvet
Anonim
 • Måder at oprette forbindelse til centralvarme
 • Lodret layout
 • Vandret layout
 • Lejlighedsvarmesystem
 • Nogle af fordelene ved opvarmning af lejligheder
 • Ledningstyper
 • Bjælke
 • Omkreds, blandet
 • Valg af rør
 • Forstærket plast, polypropylenrør
 • Bølgepap rustfrit rør
 • PE-X rør
 • Enkle, men nyttige tip

Den konstante stigning i taksterne for boliger og kommunale tjenester forårsager en naturlig tendens for beboere i flerfamiliehuse til at installere uafhængige individuelle varmesystemer. Moderne konstruktion giver i designfasen zonet gulvvarme og yderligere opvarmning af lejligheder.

Den originale løsning til ledningsføring til opvarmning i gulvet i lejligheden skjuler fordelingsrørsystemet og bevarer rummets æstetiske udseende. Uafhængigheden af installationsskemaerne for procesrør ved individuelle anlæg gør det muligt at oprette et individuelt projekt til en varmeforsyningsordning, installere forskellige varmeenheder.

Måder at oprette forbindelse til centralvarme

Den centraliserede varmeforsyning i en bygning med flere etager forudsætter på forhånd levering af den krævede mængde kølevæske med visse SNiP 41-01-2003 s. 6.1.6 parametre for temperatur og tryk i de kolde perioder af året. Hver bygning, der er forbundet til hovedforsyningen, er udstyret med en distributionselement med kontrol- og reguleringsudstyr, der giver:

 • reducere trykket i systemet for at designe parametre;
 • automatisk regulering af volumen af kølemiddel, der kommer ind i stigrørene;
 • den krævede temperaturreduktion til +90 - +95 0 Ved blanding af ledningens varme kølevæske med afkølet vand fra stigningen fra stigrørene;
 • filtrering for at reducere det samlede iltindhold i kølevæsken.
Stigning af et to-rør varmesystem
Stigning af et to-rør varmesystem

De ordninger, der bruges til at sikre uafbrudt varmeforsyning til boliger i flere etager, er traditionelt opdelt i lodret og vandret. Én-rør og to-rør. Hver har sine egne egenskaber, en række fordele eller ulemper.

et-rør varmesystem diagram
et-rør varmesystem diagram

Afslag fra standardkonstruktionsmetoden, overgangen til individuelle projekter, giver mulighed for en ændring i varmeforsyningsordningen og dens specifikationer. På samme tid, under hensyntagen til systemets særegenheder, udarbejdes et projekt til opvarmning af en lejlighed i en lejlighedskompleks individuelt med alle de nødvendige beregninger.

Kravene i føderal lov nr. 261-FZ angiver direkte, at fra 1. januar 2012 skal nye bygninger være udstyret med individuelle (lejlighedsbaserede) målesystemer til varmeenergiforbrug. Moskva-regeringen har også udviklet retningslinjer for design af automatiserede energieffektive enheder til opvarmning af lejligheder (ordrenr. 61-RZM).

Lodret layout

Kølevæskets lodrette fordelingsskema kaldes ellers stigerør. Denne type ledninger er opdelt i systemer med en øvre eller nedre forsyning med kølemiddel. I projektet lægges oftest motorvejens lavere placering i kældre eller tekniske gulve med et skema med lodrette stigrør og en blindvejsbevægelse af kølemidlet. Her bruges en-rør eller to-rør åben fordeling af opvarmning i en lejlighed langs gulvet langs bundpladerne fra fritstående stigrør.

Systemet er blevet udbredt i konstruktionen af typiske mursten, panelhuse. Brugen af et stigrørskredsløb er forbundet med en række ulemper:

 1. Leveringen af SNiP forbyder klart uautoriserede ændringer i varmekredsen og udskiftning af enheder. Sådanne handlinger vil føre til en fuldstændig eller delvis ubalance i varmesystemet på stigrørene. For at få tilladelse fra administrationsselskabet skal du bruge et projekt til et lejlighedsvarmesystem, der angiver antallet af enheder og deres nominelle data om hydraulisk modstand.
 2. Ordningen forudsætter en generel husmåler til forbrug af kølemiddel, og betalingen fordeles derfor jævnt mellem alle beboere afhængigt af lejlighedsområdet.
 3. I tilfælde af reparation af teknologiske rørledninger, tilstopning, udskiftning af aktuelle radiatorer, vil det være nødvendigt at slukke for varmeforsyningen til alle lejligheder, der drives af stigrøret.

Vandret layout

Implementeringen af vandret gulvzonering af det centraliserede varmesystem i en lejlighedsbygning giver dig mulighed for delvist at slippe af med manglerne ved den lodrette ordning for at få en række fordele ved design af opvarmning af en lejlighed. Inklusionen af et afbalanceringsventil i det vandrette skema gulv-for-gulv fører til dannelsen af et separat uafhængigt delsystem med justerbar hydraulisk stabilitet.

ASV-system
ASV-system

Her installeres ASV-M og ASV-I ventiler på forsyningsrørledningen, ASV-P eller ASV-PV er installeret på returledningen. Ventilerne kommunikerer gennem impulsrøret og danner et par, der giver dig mulighed for at regulere trykfaldet i systemet, hvilket gør det muligt at begrænse kølevæskens strømningshastighed.

afbalanceringsventiler
afbalanceringsventiler

Til installation af de nødvendige afspærrings- og kontrolventiler, fordeling af kamme, sørger projektet for en enhed af gruppevarmepunkter på hver etage. Yderligere zonering af varmesystemet på gulvet fører til delsystemer til distribution af kølemiddel til lejligheder.

Rørskemaet for et etagers gruppevarmepunkt inkluderer:

 1. Kugleventiler, der regulerer forsyning og retur.
 2. Trykmålere installeret ved indløb og udløb af varmemediet før, efter afbalanceringsventilerne.
 3. Sil i forsyningssektionen.
 4. Afbalancerende automatisk ventil.
 5. Manuel justerbar afspærringsventil.
 6. Vandhaner til dræning af vand på forsyningen, retur.
 7. Varmemålere for hver lejlighed.
afbalanceringsventiler
afbalanceringsventiler

Vigtig! Du kan ikke engang prøve at ændre indstillingerne for balanceringsventilerne til gruppestationen selv.

Lejlighedsvarmesystem

Et individuelt projekt til opvarmning af lejligheder giver fuldstændig uafhængighed. Fra etagegruppens opvarmningspunkt gennem kammene strømmer varmt vand til opvarmningsskille i hver enkelt lejlighed. Installation af en manuel afbalanceringsventil ASV i rørledningen forvandler lejlighedsvarmen til et delsystem med uafhængig manuel kontrol af varmemediets tryk og strømningshastighed.

ASV med en kam i lejligheden
ASV med en kam i lejligheden

I tilfælde af at der er få lejligheder på gulvet, er distributionskamme installeret i gruppevarmepunktet. Hvis der ikke er plads nok til installation, leveres en varmeenhed eller et skab direkte i lejligheden.

Rørsystemet til opvarmning af lejligheden inkluderer:

 1. Kugleventiler, der regulerer vandstrømmen til forsynings- og returkammen. Hver ledningsføring af gulvvarmesystemet har sin egen kontrolventil.
 2. Automatisk udluftningsventil.
 3. Manuel balanceringsventil.
 4. Drænhane.
 5. Temperatursensor til forsyning, retur.
 6. Flowmålere ved hver manifoldindgang.
 7. Filter - sump på returlinjen.

Nogle af fordelene ved opvarmning af lejligheder

Det anvendte gulvvarmesystem i lejligheden som et delsystem til den zonerede gulvfordeling af kølemidlet er en lovende retning i opførelsen af bygninger med flere lejligheder eller multifunktionelle. En sådan ordning gør det let for medarbejdere i ledelsesorganisationen at servicere nogen af dens sektioner, hvilket reducerer tiden til reparations- og vedligeholdelsesarbejde betydeligt.

Image
Image

Beboere får ubegrænsede muligheder for ændringer i ordningen, fuldstændig uafhængighed af det generelle varmesystem i en lejlighedskompleks.

Her er nogle af de fordele, som ejerne af lejlighederne får:

 • lejlighedssystemet, hvor gulvvarme bruges, giver mulighed for at slukke for en hvilken som helst varmeenhed separat fra de andre eller justere den;
 • behagelige levevilkår opretholdes
 • betaling sker efter måleren, selvom det er en ny bygning, hvor nogle af lejlighederne ikke er beboede;
 • intet forhindrer dig i at skabe et varmt gulv og forbinde det til systemet.

Ledningstyper

I henhold til afsnit 6.3.3 i SP 60.13330 er rørledninger lavet af polymere materialer tilladt i lejlighedsvarmesystemer, når kølemiddelparametrene ikke bør overstige: temperatur - +90 0 С, tryk - 1,0 MPa.

Vigtig! Metoden til at lægge rørledninger skal sikre let udskiftning under reparationer.

I henhold til afsnit 6.3.3 i SP 60.13330 anbefales det at udføre varmeledningerne under polymerbunden skjult i det bølgede rør. Åben lægning er tilladt bag fodpaneler, skærme, hvor mekanisk beskadigelse og direkte udsættelse for ultraviolet stråling er udelukket.

Det anbefales at bruge sådanne typer ledninger som:

 • to-rør bjælke;
 • to-rør omkreds;
 • blandet.

Bjælke

Dobbeltrørstrådledninger sørger for tilslutning af en separat placeret enhed til fordelingsskabet i lejligheden. Gulvet hældes først efter installationen af bølgepap, installation af fastgørelseselementer på gulvet, enheden til kompensationssløjfen og trykprøvning.

Image
Image

I henhold til bygningskodekser lægges gulvvarme i en lejlighed uden samlinger. Produkter fra PE-X-linjen produceres af virksomheder i spoler, det anbefales at beregne de krævede optagelser på forhånd.

bjælke
bjælke

Den bedste mulighed er strålekabler, hvor hver enhed er forbundet individuelt til fordelingsmanifolden. Der er ingen mellemforbindelser på vej fra manifolden til enheden, hvilket sikrer høj pålidelighed. Derudover påvirker en ændring i strømningen gennem en af enhederne praktisk talt ikke de andres funktion.

Omkreds, blandet

Kode radial dirigering midt på gulvet er uønsket af en eller anden grund; der anvendes to-rør omkredsledning. Det lægges langs fodpaneler under gulvet eller åbent, men med skærme.

Image
Image

Når du installerer fodpanelet, skal du tage højde for placeringen af perimeterledningerne for ikke at beskadige varmeledningen. Når flere separate radiatorer er placeret langs væggen længst væk fra kontrolkabinettet, påføres strålekabler til den nærmeste enhed og derefter omkredsen mellem resten af enhederne.

Lægningen af varmelegemet under gulvet i lejligheden er usynlig, påvirker ikke rummets udseende, kræver ikke åbning under reparation eller udskiftning af rørledningen.

Valg af rør

Moderne design af varmeforsyningssystemer er 95% baseret på brugen af plast, polyethylen, bølgepap rustfrit rør. Hver af dem har sine egne ulemper og fordele.

Metal-, kobberrør har også ret til at eksistere, men på grund af deres tendens til korrosion, høje omkostninger og kompleksitet ved installationen reduceres deres anvendelse. Plastprodukter, der ikke har ringere egenskaber, foretrækkes. For detaljerede anbefalinger om valg af varmeledninger, se videoen.

Video:

Forstærket plast, polypropylenrør

Forstærket plastrør anvendes i vid udstrækning til vandforsyning, opvarmning, gulvvarme. De bøjer godt, er nemme at installere, kan modstå betydelig temperatur, tryk og har en budgetomkostning.

Forstærket plastrør
Forstærket plastrør

Metalplast består af forskellige lag med forskellige termiske ekspansionskoefficienter. Anvendelseserfaring viser, at når der anvendes metalplast i varmt vandforsyning, adskilles lagene, røret bryder sammen efter 5-7 år. Et sådant layout af varmeledninger i gulvet anbefales ikke.

polypropylenrør
polypropylenrør

Polypropylen har ingen lag, der tåler frit levetiden garanteret af producenten. Den største ulempe er behovet for nøje at overvåge temperaturen, opvarmningstiden med et loddejern under installationen. Polypropylen har lav varmeledningsevne og kan ikke bruges til varme gulve.

Bølgepap rustfrit rør

Bølgepap af rustfrit stål, udviklet ved hjælp af innovative teknologier, anbefales til anlæg af varmeforsyningsnetværk. Når du bruger et sådant produkt, er det let at installere varme på gulvet i en ny bygning eller udskifte gamle rørledninger.

Rustfrit rør
Rustfrit rør

Her er nogle af fordelene ved at bruge det:

 • bøjer let;
 • giver nem tilslutning af fittings, letter, fremskynder installationsprocessen;
 • bølgekonstruktion kompenserer for udsving i lineære dimensioner, hydrauliske stød;
 • holdbarhed;
 • korroderer ikke, der er intet sediment på væggene.

PE-X rør

PE-X - tværbundne polyethylenprodukter. Syning er processen med at give styrke til forbindelsen af polyethylenmolekyler og opnå et rundt produkt. Rørene er markeret (GOST 52134-2003 for russiske producenter), der angiver syningsmetoden:

 • PE-Xa,
 • PE-Xb,
 • PE-Xc.

PE-Xa-molekyler er tværbundet med peroxider. Dette er en dyr, besværlig proces. PE-Xb er et par sømme. Processen er enkel, så det er de billigste produkter i PE-serien. PE-Xc - tværbinding med radioaktive isotoper.

PE-X rør
PE-X rør

Polyethylen er meget iltgennemtrængeligt, hvilket gør det muligt for bakterier at vokse inde i varmeelementerne. For at forhindre, at ilt passerer til kølevæsken, fremstilles produktet i flere lag. Et EVOH-lag indsættes indeni.

Innovativ udvikling har ført til skabelsen af polyethylen, der er mere modstandsdygtig over for høje temperaturer - PE-RT. I moderne konstruktion foretages distributionen af varmeledninger i en lejlighed på gulvet af PE-RT.

Vigtig! Det anbefales at vælge et rør mærket PE-RT / EVOH / PE-RT, det er fem-lags, tillader ikke iltmolekyler at passere til kølemidlet.

Pris, gnid / meter

PE-Xb 16,0 2 59
PE-X / EVOH 16,0 2 28
Elsen PE-Xa 25 3.5 208,6
PexPenta PE-Xc seksten 2 50
S9 304 korrugeret rustfrit stålrør femten 95
Hus, HDPE bølgepap under polyethylen 16 mm 25 12

Enkle, men nyttige tip

Et par nyttige tip til dem, der uafhængigt foretager opvarmning af en lejlighed:

 1. For let at trække polyethylenrøret gennem den bølgede kappe, skal du forsigtigt affase enden, den passer frit, selv når bølgepap er bøjet.
 2. For at forhindre, at bølgepap glider af muffen under installationen, forsegles røret med en opløsning, vikles det med tape.
 3. Tag højde for lejlighedsplanen, opvarmningen opvarmer gulvet på installationsstederne. Monter langs gangene.
 4. Monter radiatoren fra toppen, bunden for stivhed, fuld cirkulation.
 5. Sørg for at lave en selvkompensationsløkke på hver udvidede manifold.
 6. Installer omformere, de er dyrere, men meget mere effektive.

Vigtig! Der kræves et specielt hydraulisk værktøj til installation af PE-X-harpiks. Sættet kan lejes eller købes fra 16.500 rubler.

At oprette et projekt til opvarmning af en lejlighed ved hjælp af lejlighedssystemer er et must, når man bygger nye flerlags, multifunktionelle bygninger. Beboere i sådanne lejligheder kan uafhængigt regulere temperaturen, lukke eller helt lukke forsyningshanerne til varmeenheder for at skabe behagelige forhold. Betaling for brug af termisk energi udføres strengt i henhold til måleren. Derudover kan du se en nyttig video om opvarmning af din lejlighed.

Video:

Video:

Video:

Anbefalet:

Interessante artikler
Online Lommeregner Til Beregning Af Et Vandopvarmet Gulv Afhængigt Af Rummet
Læs Mere

Online Lommeregner Til Beregning Af Et Vandopvarmet Gulv Afhængigt Af Rummet

Brug en online regnemaskine til beregning af et vandopvarmet gulv for at undgå væsentlige fejl, der påvirker de endelige resultater. Her er nogle fejl i beregningen af gulvet

Kompakt Ventilationssystem Til En Lejlighed Med Installation I Køkkenet Over Komfuret
Læs Mere

Kompakt Ventilationssystem Til En Lejlighed Med Installation I Køkkenet Over Komfuret

Et innovativt ventilationssystem til lejligheden, som er installeret over komfuret og muliggør brug med en køkkenhætte. Det er et energieffektivt friskluftsforsyningssystem

Kontraventil For Ventilation: Formål, Typer, Installation. Sådan Gør Du Det Selv
Læs Mere

Kontraventil For Ventilation: Formål, Typer, Installation. Sådan Gør Du Det Selv

Hvorfor har du brug for en kontraventil til ventilation. Hvad er typerne af ventilationsventiler. Sådan sparer du penge og laver en kontraventil til ventilation med dine egne hænder. Tips til installation