Sådan Skiftes Radiatorer I En Lejlighed Og Proceduren Til Udførelse Af Arbejde

Indholdsfortegnelse:

Video: Sådan Skiftes Radiatorer I En Lejlighed Og Proceduren Til Udførelse Af Arbejde

Video: Sådan Skiftes Radiatorer I En Lejlighed Og Proceduren Til Udførelse Af Arbejde
Video: Larmende radiator 2023, December
Sådan Skiftes Radiatorer I En Lejlighed Og Proceduren Til Udførelse Af Arbejde
Sådan Skiftes Radiatorer I En Lejlighed Og Proceduren Til Udførelse Af Arbejde
Anonim
 • Retsgrundlag for udskiftning af varmeenheder
 • Hvad du har brug for at vide, når du installerer radiatorer
 • Grundlæggende love i Den Russiske Føderation i relation til opvarmning og radiatorer
 • Grundlæggende regler og forskrifter for installation af varmeenheder
 • Kølerforbindelsesdiagrammer, arbejdseffektivitet
 • Sideforbindelse
 • Bundforbindelse
 • Diagonal forbindelse
 • Metode til tilbageførsel af flow
 • Hvilken radiator er bedre?
 • Montering, installation, tilslutning af radiatoren

Når lufttemperaturen i lokalerne ikke stiger til en behagelig temperatur, passer varmeelementernes tilstand ikke til beboerne, der er et stærkt ønske om at udskifte batterierne til nye. Det er tilladt at installere varmelegemer i en lejlighed med udskiftning eller forøgelse af antallet af sektioner, men det er nødvendigt at overholde reglerne og reglerne i den nuværende lovgivningsmæssige retsakt i Den Russiske Føderation.

Installation af radiator
Installation af radiator

Kendskab til disse bestemmelser hjælper med at udstede en tilladelse korrekt, vælge en forbindelsesplan, montere korrekt, tilslutte varmeenheder.

Retsgrundlag for udskiftning af varmeenheder

Varmesystemet i en lejlighedskompleks er en kompleks mekanisme, der kræver speciel justering i begyndelsen af hver opvarmningsperiode, periodiske justeringer under varmeforsyningen. Udstyr og rørledninger er almindelig husholdningsejendom, er på balancen og i forvaltningsselskabets eller boligkontorets ansvarsområde i en bygning med flere etager.

Straffeloven (i det følgende benævnt administrationsselskabet) bærer det administrative, materielle ansvar for at opretholde det generelle husvarmesystem i en teknologisk forsvarlig tilstand. Dette giver administrationsselskabet mulighed for at udføre en af sine hovedfunktioner - levering af forsyningsselskaber til levering af varme til beboerne i en lejlighedsbygning fuldt ud i hele opvarmningsperioden.

Uautoriseret interferens med driften af systemet, demontering - installation af radiatorer i lejligheden - er uacceptabelt. Dette gælder direkte for dem, der bor i bygninger i flere etager med et stigrørskredsløb til levering af et kølemiddel.

Ændringer i det samlede hjemmevarmesystem vil påvirke varmetilførslen til alle lejligheder, der er forbundet med stigerøret. Uautoriseret indblanding defineres juridisk som en grov overtrædelse og medfører administrativt og økonomisk ansvar.

Straffeloven har ret til at tvinge lejeren til at gendanne de foretagne ændringer, pålægge en administrativ bøde. Berørte naboer har ret til at gå til retten med et krav om afholdte omkostninger, især når nedlukningen af opvarmningen har skadet helbredet.

Bliv varm ved luftvarmeren
Bliv varm ved luftvarmeren

Problemet løses, hvis du følger reglerne for installation af radiatorer i en lejlighed, skal du gøre det lovligt. For at gøre dette skal en bruger, der beslutter at foretage ændringer i varmeskemaet, konsekvent gennemgå flere trin, før han får tilladelse. Besøg afsendelsestjenesten i Storbritannien, skriv en ansøgning med en anmodning om at sende en kommission for at løse problemet med muligheden for at udskifte varmeenheder, ændre forbindelsesdiagrammet, installere yderligere radiatorer.

Ansøgningen er skrevet i enhver form adresseret til straffelovens leder.

Afsenderen af straffeloven er forpligtet til at acceptere ansøgningen, registrere den under det indgående nummer, der angiver datoen for optagelse, og lægge et segl. Følg dette.

Afgørelsen i straffeloven gives til behandling af ansøgningen 5 dage.

Med en positiv beslutning udarbejder Kommissionen et diagram over indretningen af enheder, rør, deres antal og tilladte type bestemmes, der foretages en hydraulisk beregning, og arbejdstidspunktet bestemmes.

Projektet eller ordningen er godkendt af MC, en energibesparende organisation.

Efter arbejdets afslutning er systemet under tryk, forbundet til centralvarme, der udarbejdes et acceptcertifikat.

Processen er langvarig og kræver materielle, moralske omkostninger. Resultatet vil være en officiel tilladelse til demontering - installation af varmebatterier i lejligheden med mulighed for at ændre forbindelsesdiagrammet, installere yderligere enheder. Det anbefales at udføre arbejde i sommermånederne inden opvarmningssæsonen begynder.

For beboere i lejlighedskomplekser med gulvzonering af centralvarme er sådanne problemer ikke det værd. Det ledningsledningssystem, der er planlagt af projektet, gør det muligt at foretage ændringer i ordningen uden aftale med administrationsselskabet, endda installere gulvvarme og oprette forbindelse til centralvarme.

Hvad du har brug for at vide, når du installerer radiatorer

For at udføre installationen af radiatorer i en lejlighed med egne hænder skal du kende og overholde de lovmæssige krav, der er fastlagt ved lovgivningsmæssige retsakter på Den Russiske Føderations område.

Grundlæggende love i Den Russiske Føderation i relation til opvarmning og radiatorer

Krav til indretning og udstyr til interne tekniske varmesystemer i forhold til radiatorer er beskrevet i SP 31-106-2002. Disse krav er rådgivende, men fremgår af links til de nuværende standarder, der svarer til SNiP-profilen.

Normerne og reglerne for design og installation af varmeenheder findes i SNiP 2.05.91 eller de nuværende ændringer - SP 60.13330.2016. Her er de grundlæggende krav til fremstilling af enheder og dele.

Image
Image

Når du installerer varmeenheder, skal du følge bestemmelserne i SP 73.13330.2016 (vælg SNiP 3.05.01-85-udgaven for det næste produktionsår). Parametre er beskrevet her, der giver dig mulighed for korrekt at installere en varmelegeme i en lejlighed, afstanden til vægge, gulv, vindueskarme, stigerør. Disse regler normaliserer antallet af støttebeslag, fastgørelseselementer, placeringen af kontrol- og stopventiler (afsnit 6 i SP 73.13330.2016).

Grundlæggende regler og forskrifter for installation af varmeenheder

Nedenfor er et udvalg af de vigtigste bestemmelser i de gældende regler i Den Russiske Føderation. Nogle af reglerne er rådgivende.

 1. I to-rørs gulvvarmesystemer med gulv anbefales det at bruge en stråleskema til at forbinde individuelle batterier. Derudover er en tilknyttet to-rørsledning mulig langs rummets omkreds, lukket med et beskyttende kabinet (afsnit 7.2.2 SP 31-106).
 2. Temperaturen på den åbne overflade på radiatoren bør ikke overstige +70 grader (7.2.4 SP 31-106).
 3. Opvarmningsanordninger skal som regel installeres under ovenlys. Der skal gives fri adgang til radiatorer til inspektion, reparation, rengøring (7.2.7.1 SP 31-106).
 4. Forsyningsrørledningerne til varmeanordningerne skal installeres med en hældning på 5-10 mm i kølemiddelets bevægelsesretning. Hvis foringen er mindre end 500 mm, er hældningen ikke påkrævet (6.4.1. SP 73-13330.2016).
 5. Materialerne på de anvendte enheder og forbindelserne til dem må ikke danne et "galvanisk par" (6.4.1 SP73-13330).
 6. Mindste tilladte afstande ved installation af enheder: 60 mm fra gulvet; 50 mm fra bunden af karmen, 25 mm fra vægoverfladen til enhedens plan. I mangel af et vindueskarmbræt installeres toppen af batteriet 5 ° mm under åbningsniveauet (6.4.3).
 7. I et et-rør-system placeres stigrøret i en afstand på 150-200 mm fra åbningens kant, forbindelsernes længde skal være <400 mm (6.4.7).
 8. Batterierne monteres strengt lodret og vandret (en hældning på op til 2 mm væk fra Mayevsky-kranen er tilladt). Fastgørelse - mindst to beslag (strimler) øverst og en nederst. I stedet for det nederste beslag er det tilladt at installere varmelegemet på stativer (mindst to med op til 10 sektioner). Det er ikke tilladt at bruge træpropper til fastgørelse af beslag (6.4.8).
 9. Ventiler, kontraventiler er installeret i henhold til pilen på kroppen i overensstemmelse med kølevæskens bevægelsesretning. Monter strengt vandret eller lodret afhængigt af designet. Lukkeelementerne og betjeningselementerne skal have fri adgang (6.4.12).
 10. Termometre, sensorer, termostatventiler er installeret i overensstemmelse med producentens krav (6.4.14).
 11. I slutningen af installationen af varmeelementer er det nødvendigt at skylle rørene med vand, indtil der ikke er nogen mekaniske urenheder ved udløbet (6.1.13 SNiP 3.0.5.01).

Når du installerer varmelegemer i en lejlighed med egne hænder, skal du overholde reglerne beskrevet ovenfor. Dette garanterer høj kvalitet, korrekt installation, uafbrudt og langvarig drift af varmelegemet.

Kølerforbindelsesdiagrammer, arbejdseffektivitet

Afhængig af varmeanlæggets enhed er der forskellige ordninger til tilslutning af varmeenheder til det. Hvis du ser på afsnittet, har hver radiator en øvre og nedre fuldboringskanal, hvorigennem kølevæsken tilføres og forlader.

Hver sektion har sin egen kanal, der er forbundet med to almindelige, hvis opgave er at føre varmt vand gennem sig selv og modtage en del af den termiske energi. Enhedens samlede effektivitet afhænger af mængden af varm væske, der har formået at passere gennem sektionernes kanaler og varmekapaciteten for det materiale, hvorfra varmeelementerne er fremstillet.

Mængden af kølemiddel, der passerer gennem kanalerne i de enkelte sektioner af kølemidlet, afhænger direkte af varmelegemets tilslutningsdiagram.

Forbindelsesdiagrammer
Forbindelsesdiagrammer

Sideforbindelse

Med en sådan ordning til installation af varmebatterier i en lejlighed kan kølevæsken leveres ovenfra eller nedenfra. Når forsyningen er fra toppen, strømmer vandet gennem den øverste fælles kanal, ned langs de lodrette kanaler i de enkelte sektioner til den nederste, efterlader i samme retning, som den kom fra.

Teoretisk skal kølevæsken passere gennem sektionernes lodrette kanaler og opvarme radiatoren fuldstændigt. I praksis bevæger væsken sig ved den mindste hydrauliske modstand.

Jo længere afsnittet er fra indgangen, jo mindre kølemiddel vil passere gennem det. Med et stort antal sektioner vil sidstnævnte blive meget værre eller endda forblive koldt overhovedet under lavt tryk.

Med den laterale metode til installation af installation af varmelegemer i lejligheden og fodring nedenfra gentager historien sig selv. Varmelegemets effektivitet vil være endnu værre her - varmt vand skal stige op gennem kanalerne, en tyngdekraft belastes med den hydrauliske modstand.

Sideforbindelsesordningen bruges oftest til ledningsføring i højhuse.

Bundforbindelse

Med denne ordning tilføres kølevæsken nedenfra, passerer gennem sektionerne og kommer ud gennem den samme nedre kanal. Princippet om konvektion bruges her - varmt vand stiger altid, koldt vand går ned.

Dette er teoretisk udtænkt. I praksis passerer det meste af varmt vand fra forsyningsindløbet til udløbet, den nederste del af batteriet opvarmes godt, kølevæsken strømmer dårligt til toppen. Varmelegemets effektivitet med bundforbindelsen til begge vandløb er 15 - 20% lavere end med sideledningerne.

Tilslutning nedenfra er god, for når batteriet luftes, varmer resten af det ordentligt op.

Diagonal forbindelse

Den klassiske metode til batterisnøring er diagonal. Ved korrekt installation af radiatorer i en lejlighed på en diagonal måde opvarmes sektionerne jævnt, effektiviteten ved at bruge termisk energi øges.

Med den diagonale omsnøringsmetode kommer den varme væske ind gennem den øverste fælles passageåbning, ned gennem kanalerne i hvert afsnit og forlader den nedre passage kanal på den anden side. Her falder væsken fra top til bund, hydrauliske tab er minimale.

Denne metode har også ulemper. Batteriet luftes, det er nødvendigt at overvåge dette, bløde luften gennem Mayevskys tryk. For det andet kan døde zoner med koldt vand ved lavt tryk dannes i bunden.

Metode til tilbageførsel af flow

Strømningsretningsmetoden korrigerer den største ulempe ved forbindelsesmetoderne side, top og bund - kølemiddels svage indtrængning til batteriets fjerntliggende sektioner. Varmt vand følger stien til mindst hydraulisk modstand.

Lodret radiator
Lodret radiator

Når volumenet af væske, der kommer ind gennem den brede passageåbning, sammenlignes med hvor meget der passerer gennem sektionernes kanaler, vil vandet ikke gå længere. Essensen af omdirigeringsmetoden er at tvinge kølemidlet til at passere gennem alle sektioner.

Med en øvre radiatorinstallation opnås dette ved at installere et stik foran den sidste udgangssektion. Stikket tvinger vand til at passere gennem alle sektioner og forlader kun gennem det sidste afsnit.

Til bundtilslutning installeres stikket umiddelbart efter den første sektion fra forsyningsmanifolden. Dette tvinger varmt vand til at stige gennem det første afsnit opad, passere gennem kanalerne i de resterende sektioner til udgangen.

I begge tilfælde går forbindelsen i diagonal tilstand. Kølerens krop opvarmes jævnt, luftning er udelukket, og den højeste effektivitet ved brug af termisk energi opnås. Denne ordning anvendes til rørformede varmeelementer, hvor sektionskanalernes strømningsareal er sammenlignelig med tværsnittet af de vandrette passager.

En mere kompleks forbindelse bruges til lodrette rørformede radiatorer med et diagonalt kredsløb. Feed er fra bunden, udgang fra toppen af den modsatte side.

Efter den første sektion er der monteret et gulvstik på forsyningen, et helt stik placeres foran det sidste afsnit ved stikkontakten. En del af det varme vand passerer gennem gulvet gennem stikket i den nederste kanal, en del rejser sig op ad den første sektion. Denne strøm er jævnt fordelt langs de lodrette kanaler, går ned, går ud gennem det sidste afsnit.

Sådanne stik bruges på konventionelle radiatorer, sælges færdige og installeres i stedet for et stik eller ved rørledninger. Ulempen er, at batteriets hydrauliske modstand øges kraftigt på grund af den lille sektion af kanalen i den sidste sektion, gennem hvilken væskestrømmen passerer.

Når den er tilsluttet til siden, installeres en strømforlængelse ved stikkontakten. Se en detaljeret og grundig forklaring af denne metode til installation af en radiator i en lejlighed i videoen nedenfor.

Video:

Hvilken radiator er bedre?

Vælg den, du gerne vil se på dit værelse, blandt alle radiatorer, der sælges i butikken. Det skal passe ind i interiøret, måske endda være en eksklusiv del af det. Overvej dens egenskaber yderligere.

Valget af radiatorer kan baseres på følgende indikatorer:

 • hvor skal du installere;
 • radiator type;
 • materiale;
 • strøm;
 • driftstryk;
 • tværsnit eller monolitisk panel;
 • eksotisk udseende
 • koste.
Radiator
Radiator

Støbejernsradiatorer fungerer i lang tid, men de er tunge, kræver oprindeligt skotter og udskiftning af pakninger, de opvarmes i lang tid og har svag varmeoverførsel. De koster lidt mindre end bimetalliske.

Bimetal- og aluminiumsradiatorer gør ingen forskel fra et praktisk synspunkt. Arbejdstrykket, selv i højhuse, overstiger ikke 10-12 atm, og sådanne radiatorer kan modstå det frit. Se i pas - producenten angiver arbejdstryk og tryktest, der ikke er mindre end 15 atm. Dette gælder for huse med et stigningssystem.

Montering, installation, tilslutning af radiatoren

Processen med at samle og installere en radiator er ikke kompliceret, men det kræver specielt værktøj og udstyr. Tror det kan være værd at kontakte en specialiseret organisation.

Den bedste mulighed er at indgå en kontrakt om installation af radiatorer med Storbritannien. De gør det i overensstemmelse med reglerne for installation af varmebatterier i lejligheden, udfører en tryktest og underskriver et acceptcertifikat til drift.

Batteriforbindelse
Batteriforbindelse

For dem der beslutter at arbejde selvstændigt - et par tip til klargøring og installation af varmelegemet.

 • Glem ikke at dræne det resterende vand fra systemet.
 • Frakobl det gamle batteri.
 • Undersøg tilstanden på radiatorerne, fjern cellofanemballagen, fjern eventuelt beskyttelsesfilmen fra trådene.
 • Åbn det universelle batteritilslutningssæt. Sættet vælges med en tråd i henhold til diameteren på forsyningsrørledningerne. Som et resultat skal der være: to fittings med en højre gevind, to fittings med en venstre tråd, to amerikanske kvinder med møtrikker, to haner, et stik, en Mayevsky-kran, beslag eller stropper til fastgørelse af batterier. Indvendigt gevind standard overalt 3/4 "højre hånd. Dette er hvad du har brug for for at installere en radiator i en lejlighed fra minimumssættet.
 • Fjern silikontætningerne fra beslagene, skru ind i radiatoren for at kontrollere gevindene. Hvis der ikke er noget mellemrum, skal du skrue beslagene ud og sætte pakningerne. Der er et hul - tjek, rengør trådene, måske er der en beskyttende film tilbage.
 • Saml forbindelserne separat: montering + amerikansk + ventil til levering og retur, montering + stik, montering + Mayevsky-pik. Samlingerne sidder på en fum eller et bånd. Der er pakninger på stikket og Mayevsky-hanen, det er ikke nødvendigt med et træk. Stræk forbindelserne.
 • Skru de samlede sæt i radiatoren, husk at sætte silikonepakningerne på beslagene. Batteriet er klar, du kan installere.

  Placer varmelegemet i designpositionen, tilslut det midlertidigt til rørledningerne. Hvis installation udføres på gamle rør, skal hullerne i den nye radiator være koaksiale med det gamle batteri, den fælles standard er 500 mm.

 • Marker toppen af varmelegemet, markér monteringsstederne for beslagene. Fjern batteriet, monter beslagene, geninstaller. Radiatoren skal have en hældning på 2-3 mm væk fra Mayevsky-kranen, strengt lodret, læne sig fast på beslagene. Tjek efter niveau. Det er fortsat at oprette forbindelse til rørledningerne.

Overhold normerne for installation af radiatorer i lejligheden beskrevet ovenfor. Når installationen er afsluttet, skal du ringe til en repræsentant fra Storbritannien for at krympe og underskrive acceptcertifikatet. Dette er en vigtig fase i det endelige arbejde.

Video:

Anbefalet:

Interessante artikler
Online Lommeregner Til Beregning Af Et Vandopvarmet Gulv Afhængigt Af Rummet
Læs Mere

Online Lommeregner Til Beregning Af Et Vandopvarmet Gulv Afhængigt Af Rummet

Brug en online regnemaskine til beregning af et vandopvarmet gulv for at undgå væsentlige fejl, der påvirker de endelige resultater. Her er nogle fejl i beregningen af gulvet

Kompakt Ventilationssystem Til En Lejlighed Med Installation I Køkkenet Over Komfuret
Læs Mere

Kompakt Ventilationssystem Til En Lejlighed Med Installation I Køkkenet Over Komfuret

Et innovativt ventilationssystem til lejligheden, som er installeret over komfuret og muliggør brug med en køkkenhætte. Det er et energieffektivt friskluftsforsyningssystem

Kontraventil For Ventilation: Formål, Typer, Installation. Sådan Gør Du Det Selv
Læs Mere

Kontraventil For Ventilation: Formål, Typer, Installation. Sådan Gør Du Det Selv

Hvorfor har du brug for en kontraventil til ventilation. Hvad er typerne af ventilationsventiler. Sådan sparer du penge og laver en kontraventil til ventilation med dine egne hænder. Tips til installation